Общи условия на онлайн платформа UPL Football1. Организатор на промоционалната кампания е „ЮПЛ България ЕООД“, ЕИК 204150768, представляван от Антон Илиев с адрес за кореспонденция във връзка с промоционалната кампания: гр. София, ул. Чипровци 12, телефон: +359 2 9434761; +359 2 9441529, e-mail: enquirenow.bg@upl-ltd.com

2. Условия за участие в онлайн платформа UPL Football, с домейн https://bg.uplfootball.com/

Право на участие в промоционалната кампания има всяко юридическо лице - земеделски производител и/или юридическо лице регистрирано на територията на Република България с право на покупка и продажба на продукти за растителна защита - дистрибутор

Нямат право да участват в Промоционалната кампания:

- служители на Организатора;

- служители на конкурентни компании;

3. Описание и механизъм на Програмата

Всеки земеделски производител или дистрибутор може да се включи в играта като направи регистрация в онлайн платформата. Линк към платформата ще бъде обявен на фейсбук страницата на UPL България, www.facebook.com/UPLBulgaria, и на сайта на компанията www.upl-ltd.com/bg

Онлайн платформата UPL Football представлява платформа, в която всеки регистрирал се участник може да играе като даде предположение за резултатите на мачовете от Световното първенство по футбол 2022, което ще се проведе в Катар, в периода 20.11 – 18.12.2022 г. За всеки познат резултат участникът печели точки в своя профил. При натрупани точки участниците имат шанс да спечелят различни награди.

Платформата е разделена на Групова фаза с 3 кръга и Елиминационна фаза с 4 игри – осмина финал, четвърт финал, полуфинал и финал.

След всеки кръг от Груповата фаза и след осмина и четвърт финала от Елиминационната фаза ще бъдат изтеглени по три награди за участниците натрупали най-много точки от играните мачове през съответния кръг/игра. Няма да бъдат теглени награди от игрите полуфинал и финал, но потребителите ще могат да трупат точки от тези игри. С всеки следващ кръг/игра, точките на участниците се зануляват и акумулират отначало в следващия кръг/игра.

Всички натрупани точки по време на играта се пазят в профилите на участниците. С тях, всеки един участник играе за финалната голяма награда.

4. Точки награди и срокове

4.1. Точки

При един или повече участници с еднакъв брой точки, софтуера на прогрaмата, на лотариен принцип, тегли победителите.

Печелившите от игрите получават известие в своите профили и на посочения от тях и-мейл.

Игри

Точки

Крайно време за залог

Точки за позната игра (1, X, 2):

5

Залог до 1 час преди мача

Точки за точен резултат (0:0, 1:0, 1:3):

15

Залог до 1 час преди мача

Познай Шампиона

50

Залогът се прави в момента на регистрация. Опцията е отворена до 02.12.2022 г.


4.2 Награди:

4.2.1. Награди от груповите фази през I-ви, II-ри, III-ти кръг:

I-ва награда: (за 200 дка) 2 кг. Ксанаду, 1 л. Цитрин Макс + тениска

II-ра награда: (за 100 дка) 1 кг. Ксанаду и  0.5 Цитрин Макс, метеорологична станция, лупа

III-та награда: (за 100 дка) Биостимулатор Тонивит 10 л., тениска, лупа, чaдър

4.2.2. Награди от осмина финал и четвърт финал:

I-ва награда: (за 200 дка) 2 кг. Ксанаду, 1 л. Цитрин Макс за 200 дка, шапка

II-ра награда: (за 100 дка) 1 кг. Ксанаду и  0.5 Цитрин Макс, метеорологична станция, чадър;

III-та награда: (за 100 дка) Биостимулатор Тонивит 10 л., тениска, лупа, чaдър;

4.2.3. Голямата награда:

(За 600 дка) 6 кг. Ксанаду, 3 л. Цитрин Макс + футболна топка с автограф + тениска + шапка + чадър

ГРУПОВА ФАЗА

ОСМИНА ФИНАЛ

ЧЕТВЪРТ ФИНАЛ

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

ГОЛЯМАТА награда

I-кръг 20.11 - 24.11

II-кръг 25.11 - 28.11

III-кръг 29.11 - 02.12

МАЧОВЕ 03.12 - 06.12

МАЧОВЕ 09.12 - 10.12

МАЧОВЕ 13.12 - 14.12

МАЧ / 18.12

 

1-ва награда: 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс /за 200 дка/ + тениска

1-ва награда: 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс + тениска

1-ва награда: 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс + тениска

1-ва награда: 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс + шапка

1-ва награда: 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс + шапка

АКУМУЛИРАНЕ НА ТОЧКИ

АКУМУЛИРАНЕ НА ТОЧКИ

6 кг Ксанаду и 3 л Цитрин Макс + Топка с автограф + тениска + шапка + чадър

2-ра награда: 1 кг Ксанаду и  0.5 Цитрин /за 100 дка/ + лупа

2-ра награда: 1 кг Ксанаду и  0.5 Цитрин /за 100 дка/ + лупа

2-ра награда: 1 кг Ксанаду и  0.5 Цитрин /за 100 дка/ + лупа

2-ра награда: 1 кг Ксанаду и  0.5 Цитрин /за 100 дка/ + чадър

2-ра награда: 1 кг Ксанаду и  0.5 Цитрин /за 100 дка/ + чадър

3-та награда - Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър

3-та награда - Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър

3-та награда - Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър

3-та награда - Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър

3-та награда - Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър


4.3 Срокове:

4.3.1. Платформата UPL Football игра ще бъде отворена за регистрации от 01.11.2022 г. и ще бъде активна до 10.02.2023 г.

Платформата ще бъде активна за залози в периода 05.11 – 17.12.2022 г.

4.3.2. Наградите ще бъдат изпращани чрез куриер в периода 10.01.2023 – 10.02.2023 г.

5. По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторът има право, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците, да прекрати, удължи и/или промени промоционалната кампания.

6. При постъпване на оплаквания във връзка с промоционалната кампания ЮПЛ България ЕООД предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването в най - кратък срок, като информира подалия оплакването Участник за това.

7. Настоящите Общи условия са обявени на www.upl-ltd.com/bg („Уебсайта“). Ще бъдат обявени и в платформата UPL Football. Съгласието с Общите условия на промоцията е необходимо условие за участие в нея. Със заявяване на желанието си да участва в промоционалната кампания, Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Общите условия.

8. Обработка на Лични данни – Моля, запознайте се с Уведомление за поверителност на личните данни ТУК - https://www.upl-ltd.com/bg/Политика-за-защита-на-личните-данни

9. ЮПЛ България ЕООД си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 3 (три) дни от датата на публикуването им на Уебсайта. Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта и Платформата, във връзка с евентуални промени на Общите условия или друга текуща информация за Програмата.

10. Всяка комуникация между ЮПЛ България и Участника във връзка с промоционалната кампания се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в Общите условия или в документите по промоционалната кампания и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

11. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.